Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta zdravotnických studií (FZS)
Studijní program Ošetřovatelství (B5341)
Studijní obor / Specializace Všeobecná sestra (5341R009/0 - 14)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (0)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Absolvent je připraven samostatně v souladu s diagnózou stanovenou lékařem zabezpečovat komplexní ošetřovatelskou péči jedincům, rodinám nebo skupinám pacientů/klientů v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů.
Specifické požadavky pro přijetí Ukončené středoškolské vzdělání, maturita, stanovený studijní průměr na střední škole nebo úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Profil programu Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Ve studijním programu se využívají soudobé poznatky a metody, obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Všeobecná sestra
Garant oboru / specializace Suchomel Petr, prof. MUDr. Ph.D.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní FZS/POP1 Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KOD/IVT1 Informatika a výpočetní technika 1 Čeština 1  
A Povinný 1 Zimní FZS/MTO Medicínská terminologie Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní FZS/OPX1 Odborná ošetřovatelská praxe 1 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní FZS/FYZO Fyziologie Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní FZS/ANEO Anatomie Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní FZS/OSP1 Ošetřovatelské postupy 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní FZS/TOS1 Teorie ošetřovatelství 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní FZS/DOS Dějiny ošetřovatelství Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Zimní KCJ/AJZ1 Odborný jazyk anglický 1 Čeština 2  
A Povinný 1 Letní FZS/PFYZ Patologická fyziologie Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/KBO Klinická biochemie Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/KLPO Klinická propedeutika Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/PAT Patologie Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/DITO Dietetika Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/OPX2 Odborná ošetřovatelská praxe 2 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/OPXI1 Odborná ošetřovatelská praxe individuální 1 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/VZD Veřejné zdravotnictví Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/POP2 Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/FKM Filozofie a koncepční modely v ošetřovatelství Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/OSP2 Ošetřovatelské postupy 2 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KOD/IVT2 Informatika a výpočetní technika 2 Čeština 1  
A Povinný 1 Letní FZS/KHO Klinická hematologie Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/BFR Lékařská biofyzika a radiologie Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/TOS2O Teorie ošetřovatelství 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/PME Preventivní medicína Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Letní KCJ/AJZ2 Odborný jazyk anglický 2 Čeština Angličtina 2  
A Povinný 2 Zimní FZS/OPXR3 Odborná ošetřovatelská praxe 3 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní FZS/VO1 Výzkum v ošetřovatelství 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní FZS/OI1 Ošetř. péče v interních oborech 1 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní FZS/KPS1 Klinická psychologie 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní FZS/OP1 Ošetřovatelská péče v pediatrii 1 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní FZS/MIK Mikrobiologie a imunologie Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní FZS/KFA Klinická farmakologie Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní FZS/SBC Metodologický seminář k bakalářské práci Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní FZS/MO1 Multikulrutní ošetřovatelství 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní FZS/OCH1 Ošetř. péče v chir. oborech 1 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní FZS/AP1 Ošetř. péče u akut. a krit. stavů 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KAP/ITS1 Informační technologie a statistika 1 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/AJZ3 Odborný jazyk anglický 3 Čeština Angličtina 2  
B Povinně volitelný 2 Zimní FZS/IZMN Informační zdroje pro medicínské a nelékařské obory Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní FZS/OI2 Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní FZS/VO2 Výzkum v ošetřovatelství 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní FZS/OPXI2 Odborná ošetř. praxe individuální 2 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní FZS/OP2 Ošetřovatelská péče v pediatrii 2 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní FZS/HEP Hygiena a epidemiologie Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní FZS/KPS2 Klinická psychologie 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní FZS/MO2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní FZS/OPXR4 Odborná ošetřovatelská praxe 4 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní FZS/ETI Etika v ošetřovatelství Čeština 2  
A Povinný 2 Letní KAP/ITS2 Informační technologie a statistika 2 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní FZS/RHOH Úvod do rehabilitačního ošetřovatelství Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní FZS/OCH2 Ošetř. péče v chir. oborech 2 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní FZS/AP2 Ošetř. péče u akut. a krit. stavů 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní FZS/OGY Ošetř. péče v gyn. a por. Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Letní KCJ/AJZ4 Odborný jazyk anglický 4 Čeština Angličtina 2  
A Povinný 3 Zimní FZS/MAO Základy managementu Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/OPX5 Odborná ošetřovatelská praxe 5 Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/AP3 Ošetř. péče u akut. a krit. stavů 3 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/PRV Právní aspekty v ošetřovatelství Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/SZL Sociální a zdravotnická legislativa Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/SZZ9 Ošetřovatelství  (*) Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/OCH3 ošetř. péče v chir. oborech 3 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/OPH Ošetřovatelská péče v onkologii, paliativní a hospicové péči Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/GE Ošetřovatelská péče v geriatrii Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/BP1 Bakalářská práce 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/OI3 Ošetř. péče v interních oborech 3 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/NEU Ošetřovatelská péče v neurologii Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/SZZ8 Humanitní vědy  (*) Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/SZZ2 Ošetřovatelská péče v klinických oborech  (*) Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/VOB1 Ošetřovatelská péče ve vybraných oborech 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/KOP Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní FZS/BP2 Bakalářská práce 2 Čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní FZS/SZZ9 Ošetřovatelství  (*) Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní FZS/EZS Ekonomika zdravotnických a sociálních služeb Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní FZS/VOB2 Ošetřovatelská péče ve vybraných oborech 2 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní FZS/HIV Ošetřovatelská péče u infekčních onemocnění a HIV Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní FZS/ORO Ošetřovatelská péče v ortopedii Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní FZS/SZZ2 Ošetřovatelská péče v klinických oborech  (*) Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní FZS/OPX6 Odborná ošetřovatelská praxe 6 Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní FZS/ZEDO Základy edukační činnosti Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní FZS/PSI Ošetřovatelská péče v psychiatrii Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní FZS/SZZ8 Humanitní vědy  (*) Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům