Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta zdravotnických studií (FZS)
Studijní program Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Studijní obor / Specializace Zdravotnický záchranář (5345R021/0 - 15)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (0)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Absolventi na základě svých vědomostí a dovedností z ošetřovatelských, medicínských a humanitních oborů a na základě zkušeností z odborné praxe budou schopni zhodnotit aktuální stav a bio-psycho-sociální potřeby klienta a poskytovat neodkladnou péči postiženým všech věkových skupin v omezeném časovém intervalu - na místě vzniku náhlé příhody, během transportu do zdravotnického zařízení a na odděleních urgentních příjmů. Absolventi studia najdou uplatnění ve zdravotnických záchranných službách a jiných typech záchranných služeb souvisejících s poskytováním zdravotnické odborné první pomoci - horská, báňská, vodní a na odděleních urgentních příjmů.
Specifické požadavky pro přijetí Ukončené středoškolské vzdělání, maturita a stanovený studijní průměr na střední škole
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce
Profil programu nespecifikováno
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Zdravotnický záchranář
Garant oboru / specializace Cvachovec Karel, prof. MUDr. CSc., MBA
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní FZS/FYTT Fyziologie Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní FZS/KOZ1 Komunikace 1 Čeština 2  
A Povinný 1 Zimní FZS/TOS1 Teorie ošetřovatelství 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní FZS/SOZ Sociologie Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní FZS/OJZ1 Odborný anglický jazyk 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní FZS/OPZ1 Ošetřovatelské postupy 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní FZS/OVP Obecná a vývojová psychologie Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KOD/IVT1 Informatika a výpočetní technika 1 Čeština 1  
A Povinný 1 Zimní FZS/ANEZ Anatomie Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní FZS/MTO Medicínská terminologie Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní FZS/OXZ1 Odborná praxe 1 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní FZS/POP1 Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Zimní KTV/SPZ1 Sport 1 Čeština 2  
A Povinný 1 Letní FZS/DITO Dietetika Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/BFZ Lékařská biofyzika, radiologie a techniky nukleární medicíny Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/OXI1 Odborná praxe individuální 1 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/OXZ2 Odborná praxe 2 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/TOS2O Teorie ošetřovatelství 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/KBZ Klinická biochemie Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/PFZZ Patologická fyziologie Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/PPO První pomoc Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/PMZ Preventivní medicína Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/KOZ2 Komunikace 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/PATZ Patologie Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/POP2 Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/SPZ Sociální psychologie Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/OJZ2 Odborný anglický jazyk 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/OPZ2 Ošetřovatelské postupy 2 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/KHO Klinická hematologie Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KOD/IVT2 Informatika a výpočetní technika 2 Čeština 1  
A Povinný 1 Letní FZS/KLZ Klinická propedeutika Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní FZS/VZD Veřejné zdravotnictví Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Letní KTV/SPZ2 Sport 2 Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní FZS/KPZ1 Klinická psychologie 1 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní FZS/MKS Medicína krizových stavů a integrovaný záchranný systém Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní FZS/NPI1 Neodkladná péče v interních oborech 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní FZS/OJZ3 Odborný anglický jazyk 3 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní FZS/VYZ1 Výzkum 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní FZS/NPP1 Neodkladná péče v pediatrii 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní FZS/UMK1 Urgentní medicína a medicína katastrof 1 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní FZS/SBC Metodologický seminář k bakalářské práci Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní FZS/MO Multikulrutní ošetřovatelství Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní FZS/ETIZ Etika Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní FZS/KFZ Farmakologie a toxikologie Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní FZS/MIZ Mikrobiologie a imunologie Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní FZS/NPA1 Neodkadná péče a ošetřovatelské postupy v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní FZS/NPCH1 Neodkladná péče v chirurgických oborech 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní FZS/OXZ3 Odborná praxe 3 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KAP/ITS1 Informační technologie a statistika 1 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Zimní FZS/IZMN Informační zdroje pro medicínské a nelékařské obory Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Zimní KTV/SPZ3 Sport 3 Čeština 2  
A Povinný 2 Letní KAP/ITS2 Informační technologie a statistika 2 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní FZS/ZKT Základy kartografie a topografie Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní FZS/VYZ2 Výzkum 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní FZS/NPI2 Neodkladná péče v interních oborech 2 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní FZS/OXZ4 Odborná praxe 4 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní FZS/NPG Neodkladná péče v gynekologii a porodnictví Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní FZS/NPCH2 Neodkladná péče v chirurgických oborech 2 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní FZS/KPZ2 Klinická psychologie 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní FZS/NPP2 Neodkladná péče v pediatrii 2 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní FZS/OXI2 Odborná praxe individuální 2 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní FZS/OJZ4 Odborný anglický jazyk 4 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní FZS/UMK2 Urgentní medicína a medicína katastrof 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní FZS/HEP Hygiena a epidemiologie Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní FZS/NPA2 Neodkadná péče a ošetřovatelské postupy v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Letní KTV/SPZ4 Sport 4 Čeština 2  
A Povinný 3 Zimní FZS/SZZ11 Neodkladná péče v klinických oborech  (*) Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/ZMK Základy managementu a krizový management Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/VKV Vybrané kapitoly z válečné medicíny a soudního lékařství Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/NPNE Neodklaná péče v neurologii Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/SZZ12 Humanitní vědy  (*) Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/NPGE Neodkladná péče v geriatrii Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/PLZS Problematika letecké záchranné služby Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/NPVO1 Neodklaná péče ve vybraných oborech 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/NPA3 Neodkadná péče a ošetřovatelské postupy v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči 3 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/PRZ Právní aspekty v urgentní medicíně Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/BPZ1 Bakalářská práce 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/NPKD Neodkladná péče v komunitní a domácí péči Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/MATTZ Management zdravotnické techniky Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/OXZ5 Odborná praxe 5 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/ORP Operační řízení v přednemocniční neodkladné péči Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/SLUM Sociální a zdravotnická legislativa v urgentní medicíně Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní FZS/SZZ10 Urgentní medicína medicína katastrof  (*) Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 3 Zimní KTV/SPZ5 Sport 5 Čeština 2  
A Povinný 3 Letní FZS/SZZ11 Neodkladná péče v klinických oborech  (*) Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní FZS/BPZ2 Bakalářská práce 2 Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní FZS/EZS Ekonomika zdravotnických a sociálních služeb Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní FZS/SZZ12 Humanitní vědy  (*) Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní FZS/NPVO2 Neodklaná péče ve vybraných oborech 2 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní FZS/VPNP Vysokohorská problematika neodkladné péče Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní FZS/NPOR Neodkladná péče v ortopedii Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní FZS/RCHO Radiační a chemická ochrana Čeština 2  
A Povinný 3 Letní FZS/SZZ10 Urgentní medicína medicína katastrof  (*) Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní FZS/OXZ6 Odborná praxe 6 Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní FZS/NPIN Neodkladná péče u infekčních onemocnění a HIV Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní FZS/PSP Problematika spinálních poranění Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní FZS/NPPS Neodkladná péče v psychiatrii Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům