Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Zemědělství a lesnictví

Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KCH/ZPC Základy pěstitelství a chovatelství
KCH/ZPC Základy pěstitelství a chovatelství Letní Čeština 2