Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Osobní a provozní služby

Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KPV/PDHV Didaktika hudební výchovy
KPV/PDHV Didaktika hudební výchovy Zimní Čeština 4  
KPV/PVV3 Výtvarné vyjadřování 3
KPV/PVV3 Výtvarné vyjadřování 3 Letní Čeština 2