Předmět: Elektronická dokumentace

« Zpět
Název předmětu Elektronická dokumentace
Kód předmětu ITE/EDK
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Plíva Zdeněk, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s formami elektronické dokumentace, se zásadami pro její tvorbu a se základními programovými prostředky pro její tvorbu. Přehled základních témat: - Tvorba technické zprávy, referát, poster. - Textové procesory, charakteristika, principy práce. - Tabulkové procesory, základy práce. - Prezentace - příprava, pravidla. - Grafické objekty, práce s obrazem, rozpoznáváni textu. - LaTex, nástroje pro práci s TeX. - Nástroje pro správu dokumentů. Cvičení: Na cvičeních jsou studenti prakticky seznamováni se základními aktuálními nástroji pro zpracování technických zpráv, formou praktických úloh průběžně deklarují své dovednosti.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Cvičení
  • Kontaktní výuka - 48 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními formami elektronické dokumentace, se zásadami pro její tvorbu a se základními programovými prostředky pro její tvorbu a správu
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Nejsou žádné podmínky registrace

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná práce, Test

Podmínkou pro získání klasifikovaného zápočtu je aktivní účast na cvičení, úspěšné absolvování testů a znalost odpřednášené látky.
Doporučená literatura
  • PLÍVA, Z., J. DRÁBKOVÁ, J. KOPRNICKÝ a L. PETRŽÍLKA. Guidelines for Writing Bachelor or Master Thesis. Liberec, 2014. ISBN 978-80-7494-104-7.
  • PLÍVA, Z., J. DRÁBKOVÁ, J. KOPRNICKÝ a L. PETRŽÍLKA. Metodika zpracování bakalářských a diplomových prací. 2. upravené vydání.. Liberec, 2014. ISBN 978-80-7494-049-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr