Předmět: Anglický jazyk - vyšší úroveň

« Zpět
Název předmětu Anglický jazyk - vyšší úroveň
Kód předmětu KAJ/AJ1ZK
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Klapcsik Sándor, Ph.D.
  • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
  • Grzinčič Dagmar, Mgr.
  • Peldová Petra, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Course Schedule (Part-time Program): Session 1: An overview of Units 1.1 - 1.5 Session 2: An overview of Units 2.1 - 2.5

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Cvičení, E-learning
  • Příprava na zápočet - 32 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Tento kurz připravuje studenty na jazykovou zkoušku, kterou skládají v letním semestru na jazykové úrovni B2 dle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky: Student dokáže sledovat delší promluvy na abstraktní a složitější témata, má rozsáhlou funkční slovní zásobu, dokáže efektivně pracovat s výkladovým jednojazyčným slovníkem. V produktivních dovednostech se vyjadřuje srozumitelně a podrobně o široké škále témat. Student je schopen studovat z cizojazyčné literatury a kriticky ji hodnotit.
Úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce. Práce s odbornou literaturou.
Předpoklady
Znalost AJ na úrovni A2 až B1 .

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Písemná práce, Test

The successful completion of the course requires obtaining 70 per cent of the final test, which will cover units 1+2. Those who fail but manage to achieve 50 per cent, can re-sit the test.
Doporučená literatura
  • Roberts, Buchanan, Pathare. Navigate B1+ Intermediate Coursebook. Oxford, 2015.
  • Roberts, Buchanan, Pathare. Navigate B1+ Intermediate Workbook. Oxford, 2015.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní