Předmět: Anglický jazyk - vyšší úroveň

« Zpět
Název předmětu Anglický jazyk - vyšší úroveň
Kód předmětu KAJ/AJ1ZS
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Khodaverdi Neda, Mgr. Ph.D.
 • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
 • Klapcsik Sándor, Ph.D.
 • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
 • Grzinčič Dagmar, Mgr.
 • Míča Slavomír, Mgr. Bc. Ph.D.
Obsah předmětu
Course Schedule (Full-Time Program): The course material is divided into 3 parts: 1) Classroom activities 2) Online learning/teaching when necessary 3) Test writing: Midterm Test 1.1 - 1.5, Credit test 2.1 - 2.5 Week 1-7: Units 1.1 - 1.5 + Review Week 7: Midterm Test Week 8-13: Units 2.1 - 2.5 + Review Week 14: Credit Test

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Cvičení, E-learning
 • Příprava na zápočet - 32 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Tento kurz připravuje studenty na jazykovou zkoušku, kterou skládají v letním semestru na jazykové úrovni B2 dle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky: Student dokáže sledovat delší promluvy na abstraktní a složitější témata, má rozsáhlou funkční slovní zásobu, dokáže efektivně pracovat s výkladovým jednojazyčným slovníkem. V produktivních dovednostech se vyjadřuje srozumitelně a podrobně o široké škále témat. Student je schopen studovat z cizojazyčné literatury a kriticky ji hodnotit.
Úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce. Práce s odbornou literaturou.
Předpoklady
Znalost AJ na úrovni A2 až B1 .

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Písemná práce, Test

At the end of the semester students take a credit test, which is equivalent with the B1+ level of the Common European Framework of Reference for Languages (CEF or CEFR). Thus, students should obtain the ability to achieve most goals and express themselves on a range of everyday topics. The successful completion of the course requires obtaining 130 points out of the maximum 228 points. Besides writing the tests (which can provide 200 points for the student), additional 28 points can be achieved by the active participation within the course. Note: Focus in improving student learning requires an individual approach, which lies within the competence of each pedagogue. It is expected that students follow the course rules which may differ slightly depending on the individual teacher and which are regulated at the Department Level to provide support for the teaching/learning process.
Doporučená literatura
 • Oxenden, Latham-Koenig. English File Intermediate. Student's Book. Third Edition.. Oxford: Oxford UP, 2013.
 • Oxenden, Latham-Koening, Selingson. English File Intermediate. Workbook. Third Edition.. Oxford: Oxford UP, 2013.
 • Roberts, Buchanan, Pathare. Navigate B1+ Intermediate Coursebook. Oxford, 2015.
 • Roberts, Buchanan, Pathare. Navigate B1+ Intermediate Workbook. Oxford, 2015.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní