Předmět: Anglický jazyk - nižší úroveň

« Zpět
Název předmětu Anglický jazyk - nižší úroveň
Kód předmětu KAJ/AJ2LS
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Klapcsik Sándor, Ph.D.
  • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
  • Grzinčič Dagmar, Mgr.
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
Content Covered: Units 3 and 4 of the Coursebook and Workbook

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Cvičení, E-learning
  • Příprava na zkoušku - 62 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
The course prepares students for a language exam. As far as reading skills are concerned, students take the exam at B1 level and in terms of the other skills (speaking, writing, listening) they take the exam at A2 level, according to the Common European Framework of Reference.
Úroveň A2 (čtení B1) podle Společného evropského referenčního rámce. Základní terminologie.
Předpoklady
Splnění AJ2ZS

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Test

Conditions and Requirements: 1. Regular attendance (students have to apologize if they are absent) 2. Regular G-Meet Sessions at meet.google.com/one-tjpa-hqy 3. Fulfilling the prescribed TUL study time-management/policy 4. Active participation in the class and thorough preparation for the subject 5. Critical thinking, fluent English, mature and responsible approach, motivation, hard work, fulfilling of homework and assignments 6. Having access to the mandatory study materials: https://www.ajshop.cz/oxford-university-press/navigate-pre-intermediate-b1-student-s-book-with-dvd-rom-ebook-eworkbook-online-skills/ 7. Covering units 3,4 in Course book (page 26-46) as well as the Workbook (page 18-31) 8. Sitting for an oral exam. Students are examined orally on-line via a Skype Session Meeting. My Skype address is Dagmar Grzincic without any pictures. Each student is examined from 10-15 minutes and the exam content is merely derived from the mandatory literature. Exam Session 1: Mid-term (Unit 3) Exam Session 2: Credit oral test (Units 3, 4)
Doporučená literatura
  • Krantz, Caroline, and Julie Norton. Navigate B1 Pre-Intermediate (Coursebook and Workbook). Oxford: Oxford UP, 2016.
  • Oxenden, Latham-Koening, Selingson. New English File Pre-intermediate Student's Book. Oxford University Press, 2007.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní