Předmět: Profesionální angličtina 1

« Zpět
Název předmětu Profesionální angličtina 1
Kód předmětu KAR/PA
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Okamura Osamu, Ing. arch. MgA.
Obsah předmětu
Architektonická a urbanistická terminologie ve vztahu k praxi architekta Jazyková podpora studijních stáží v zahraničí

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projektová výuka, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Problémové metody (badatelské, výzkumné), Skupinová konzultace, Cvičení, Seminář, Prezentace práce studentů, Studium metodou řešení problémů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je dosáhnout základní úrovně znalosti odborné terminologie v anglickém jazyce, která umožňuje porozumět odbornému textu a vyjádřit se ústně a písemně v gramaticky jednoduchých srozumitelných větách. Předmět zahrnuje přehled terminologie z oblasti architektonického navrhování, stavitelství, urbanismu a tvorby krajiny, které jsou potřebné pro praktickou schopnost prezentovat a diskutovat vlastní architektonické záměry a myšlenky ústní i písemnou formou, a to i v rámci projektové dokumentace a prezentace vlastní práce. Předmět je převážně veden v angličtině s důrazem na odbornou terminologii související s povoláním architekta formou tematických, praktických a slovních cvičení: geometrie a tvary, materiály a jejich vlastnosti, zadání stavby, typy staveb, popis stavebního pozemku a jeho kontextu, popis půdorysu, řezu a fasády, konstrukční systémy, kovové konstrukce, dřevěné konstrukce, popis současného rodinného domu a veřejné stavby, územní plán, vztah architekta s klientem, jednání se stavebním úřadem. Výuka probíhá formou práce s informačními médii, na studentských projektech i diskuzí nad již dokončenými realizacemi architektů.
Odborné anglické termíny v oblasti architektury
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností

Dostatečná znalost základní angličtiny v rozsahu středoškolského studia Pravidelná účast na výuce Úspěšné složení závěrečného zápočtu
Doporučená literatura
  • Aktuální architektonické přednášky a výstavy v angličtině: Benátské architektonické bienále.
  • Architektonické časopisy v angličtině: Detail, Volume, Frame, Domus.
  • Architektonické webové portály v angličtině: archdaily.com, citylab.com, designboom.com, dezeen.com, worldarchitecture.org.
  • Archiziny v angličtině: Mark, MONU, OASE, Log, San Rocco, TOO MUCH.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr