Předmět: Anatomie člověka 1

« Zpět
Název předmětu Anatomie člověka 1
Kód předmětu KCH/ANA1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Hromádka Peter, MUDr.
 • Škach Jiří, MUDr.
 • Šlamborová Irena, doc. Mgr. Ph.D.
 • Novotná Aneta, Mgr.
 • Trousílková Tůmová Milena, Mgr.
Obsah předmětu
Seznámení s pohybovým systémem, svalovou soustavou a řízením těchto soustav. Přednášky: 1. Úvod do anatomie, stavba lidského těla 2. Pohybový systém I. - kosti, klouby 3. Pohybový systém II. - svaly 4. Obecná neuroanatomie 5. Periferní NS 6. Centrální NS 7. Funkční a topografická anatomie Cvičení: 1. Páteř, hrudník, lebka, stavba a spojení kostí horní končetiny (HK) 2. Stavba a spojení kostí dolní končetiny (DK), svaly hlavy, krku, břicha, zad a hrudníku 3. Svaly HK a DK 4. Obecná neuroanatomie 5. Nervový systém I. 6. Nervový systém II. 7. Zápočtový test

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámení s pohybovým systémem, svalovou soustavou a řízením těchto soustav.
Student získá odborné znalosti o pohybovém aparátu (osteologie, arthrologie, myologie) a nervové soustavě.
Předpoklady
znalost středoškolské biologie člověka

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Test

Účast na cvičeních, průběžné testy, zápočtový test.
Doporučená literatura
 • ČIHÁK, R. Anatomie člověka I. II. III. Praha: Grada.
 • DYLEVSKÝ, I., DRUGA, R., MRÁZKOVÁ, O. Funkční anatomie člověka. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 2000. ISBN 80-7169-681-1..
 • DYLEVSKÝ, I., DRUGA, R., MRÁZKOVÁ, O. Funkční anatomie člověka. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 2000. ISBN 80-7169-681-1..
 • DYLEVSKÝ, I. Základy anatomie a fyziologie člověka. Olomouc: Epava 1995. ISBN 80-901667-0-9..
 • FLEISCHMANN, J. - LINC, R. Anatomie člověka I., II. 5.vyd. Praha: SPN 1987..
 • Hajniš, K. Anatomie člověka pro biology I. II.. Praha, 1993.
 • JURÁKOVÁ, M. Anatomie pohybového systému (materiály ke cvičením) 1. a 2. část..
 • JURÁKOVÁ, M. Anatomie pohybového systému (materiály ke cvičením) 1. a 2. část..
 • LINC, R. - DOUBKOVÁ, A. Anatomie hybnosti I.,II., III. 1.vyd. Praha: Karolinum 2001. ISBN 80-246-0201-6..
 • LINC, R. - DOUBKOVÁ, A. Anatomie hybnosti I.,II., III. 1.vyd. Praha: Karolinum 2001. ISBN 80-246-0201-6..
 • SINĚLNIKOV, R. D. Atlas anatomie člověka I. II. III. Praha: Avicenum 1980..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní