Předmět: Anatomie člověka 2

« Zpět
Název předmětu Anatomie člověka 2
Kód předmětu KCH/ANA2
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Hromádka Peter, MUDr.
 • Škach Jiří, MUDr.
 • Šlamborová Irena, doc. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Seznámení s řízením činnosti a funkcí níže uvedených anatomických soustav. Přednášky: 1. Dýchací soustava 2. Trávicí soustava 3. Srdce, oběhová a lymfatická soustava 4. Močová soustava 5. Pohlavní soustava 6. Endokrinní soustava 7. Smyslová ústrojí Cvičení: 1. Dýchací soustava 2. Trávicí soustava 3. Srdce, krev 4. Močová soustava 5. Pohlavní soustava 6. Smyslová soustava 7. Zápočtový test

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámení s řízením činností a funkcí těchto soustav. Dýchací soustava, trávicí soustava, srdce, oběhová a lymfatická soustava, močová soustava, pohlavní soustava, endokrinní soustava, smyslová ústrojí.
Student získá odborné znalosti o činnosti a funkcích anatomických soustav.
Předpoklady
znalosti na úrovni ANA1
KCH/ANA1

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Účast na cvičeních, průběžné testy, ústní zkouška.
Doporučená literatura
 • DYLEVSKÝ, I., DRUGA, R., MRÁZKOVÁ, O. Funkční anatomie člověka. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 2000. ISBN 80-7169-681-1..
 • DYLEVSKÝ, I. Funkční anatomie orgánových systémů.Praha: Univerzita Karlova 1995..
 • DYLEVSKÝ, I. Funkční anatomie pohybového systému. Praha: Karolinum 1996. ISBN 80-7184-223-0..
 • DYLEVSKÝ, I. Základy anatomie a fyziologie člověka. Olomouc: Epava 1995. ISBN 80-901667-0-9..
 • FLEISCHMANN, J. - LINC, R. Anatomie člověka I., II. 5.vyd. Praha: SPN 1987.
 • HAJNIŠ, K. Anatomie člověka pro biology I. II. Praha: Univerzita Karlova 1994..
 • JURÁKOVÁ, M. Anatomie pohybového systému (materiály ke cvičením) 1. a 2. část..
 • LINC, R. - DOUBKOVÁ, A. Anatomie hybnosti I.,II., III. 1.vyd. Praha: Karolinum 2001. ISBN 80-246-0201-6..
 • SINĚLNIKOV, R. D. Atlas anatomie člověka I. II. III. Praha: Avicenum 1980..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní