Předmět: Bakalářská práce 2

« Zpět
Název předmětu Bakalářská práce 2
Kód předmětu KCH/BP2
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 12
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Lukáš David, prof. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
V rámci předmětu student zpracovává zadané téma.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce
  • Vypracování kvalifikační práce - 350 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci předmětu student zpracovává zadané téma. Připrava studenta na obhajobu bakalářské práce.
Analýza problémů a psaní odborného textu.
Předpoklady
Teoretické a praktické znalosti z předmětů prvních 5 semestrů.

Hodnoticí metody a kritéria
Rozbor jazykového projevu studenta, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Vypracování bakalářské práce.
Doporučená literatura
  • PLÍVA, Z., DRÁBKOVÁ, J. Metodika zpracování diplomových, bakalářských a vědeckých prací. TU Liberec, 2007. ISBN 978-80-7372-189-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr