Předmět: Botanické, zoologické a geologické cvičení v terénu

« Zpět
Název předmětu Botanické, zoologické a geologické cvičení v terénu
Kód předmětu KCH/BZG
Organizační forma výuky Terénní cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Štrojsová Martina, RNDr. Ph.D.
 • Šlamborová Irena, doc. Mgr. Ph.D.
 • Exnar Petr, doc. Ing. CSc.
 • Hartlová Adéla, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
5denní výjezdní terénní cvičení mimo liberecký kraj do vybrané přírodovědně zajímavé oblasti. Například je plánováno karlovarsko, znojemsko, ostravsko, ?

Studijní aktivity a metody výuky
Pozorování, Cvičení, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 30 hodin za semestr
 • Projekt individuální - 10 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 30 hodin za semestr
 • Projekt individuální - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Praktické seznámení s geologií, zoologií a botanikou v terénu.
Vysvětlit a odvodit základní poznatky oboru včetně řešení jednodušších problémů.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace skupinové práce

Zpracování zprávy z terénního cvičení (detaily za geologii, zoologii a botaniku upřesní vyučující přímo v terénu).
Doporučená literatura
 • Kol. Klíče k určování. Mapy. Aktuální exkurzní průvodce daných oblastí..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr