Předmět: Didaktika přírodopisu v terénu

« Zpět
Název předmětu Didaktika přírodopisu v terénu
Kód předmětu KCH/DPT
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Exnar Petr, doc. Ing. CSc.
  • Šlamborová Irena, doc. Mgr. Ph.D.
  • Hartlová Adéla, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Příprava pracovních listů k přírodovědným vycházkám v libereckém kraji s využitím při výuce přírodopisu na ZŠ (botanika, zoologie, geologie). V rámci tohoto předmětu studenti navštíví oddělení patologie Krajské nemocnice v Liberci.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Cvičení
  • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Praktické seznámení s didaktikou přírodopisu v terénu.
Vypracovat pracovní listy pro terénní výuku přírodopisu.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce

Vypracování jednotlivých pracovních listů dle pokynů vyučujících.
Doporučená literatura
  • Kol. Literatura bude konkrétně doporučena jednotlivými vyučujícími podle zaměření tvorby pracovních listů..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr