Předmět: Historie biologie

« Zpět
Název předmětu Historie biologie
Kód předmětu KCH/HIB
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Votrubová Martina, Ing.
Obsah předmětu
1. Biologické poznatky v pravěku, starověku a antice 2. Biologické poznatky ve středověku (5.?15. stol.) 3. Biologie v období renesance (15.?16. stol.) 4. Biologie novověku 5. Myšlenkové proudy a teorie 17.?18. stol. 6. Biologické vědy v 1. pol. 19. stol. 7. Biologické vědy v 2. pol. 19. stol. 8. Život a biologie, Evoluční teorie 9. Biologické vědy ve 20. století 10. Biologický výzkum 11. Biologie ve 21. stol. 12. Biologie a člověk 13. Prezentace a obhajoba seminárních prací 14. Prezentace a obhajoba seminárních prací, udělení zápočtů

Studijní aktivity a metody výuky
Prezentace a obhajoba písemné práce, Přednáška
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) - 18 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) - 20 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Získat základní přehled v oboru.
Vysvětlit a odvodit základní poznatky oboru včetně řešení jednodušších problémů.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce

Obhajoba a prezentace seminární práce.
Doporučená literatura
  • Flegr J. Evoluční biologie. Academia, Praha, 2018. ISBN 978-80-200-2796-2.
  • PORTER, Roy. Dějiny medicíny: od starověku po současnost. V českém jazyce vyd. 2. Praha: Prostor, 2013, 809 s., [24] s. obr. příl. ISBN 978-80-7260-287-2..
  • Rádl, E., Hermann, T., Markoš, A., Neubauer, T. Dějiny biologických teorií novověku. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1363-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr