Předmět: Zakládáme herbář a zoologickou sbírku

« Zpět
Název předmětu Zakládáme herbář a zoologickou sbírku
Kód předmětu KCH/HZS
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šlamborová Irena, doc. Mgr. Ph.D.
  • Hartlová Adéla, Mgr. Ph.D.
  • Votrubová Martina, Ing.
Obsah předmětu
Účelem tohoto předmětu je studenty seznámit se zpracováním rostlinného a živočišného materiálu za účelem vytvoření sbírky. 1. Tvorba herbáře Bude zahrnovat sběr, správné lisování, způsoby uložení materiálu na papír a správný popis (tedy systematické zařazení) sbírkových položek dle standardních pravidel. Sběr rostlinného materiálu bude uskutečňován v blízkém okolí univerzity a bude využívat lokálních zdrojů. 2. Tvorba zoologické sbírky Bude zahrnovat odchyt (lov) vybraných bezobratlých, jejich správnou preparaci, popis dle standardních pravidel, umístění do sbírkových krabic. Pozornost bude věnována odchytu denních a nočních motýlů, běžně dostupného hmyzu (moucha, mravenec, včela, brouci, ?). Odchyt (lov) živočichů bude uskutečňován v blízkém okolí univerzity a bude využívat lokálních zdrojů.

Studijní aktivity a metody výuky
Projektová výuka, Přednáška, Cvičení, Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem tohoto předmětu je studenty seznámit se zpracováním rostlinného a živočišného materiálu za účelem vytvoření sbírky.
Zpracovat rostlinný a živočišný materiál do formy sbírky.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Aktivní účast při sběru rostlinného a živočišného materiálu a při tvorbě herbářových položek a preparaci živočišných druhů.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr