Předmět: Metody zhotovení biologických preparátů

« Zpět
Název předmětu Metody zhotovení biologických preparátů
Kód předmětu KCH/MZP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šlamborová Irena, doc. Mgr. Ph.D.
  • Hartlová Adéla, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Udržovací, kultivační a fixační roztoky (fyziologický roztok, Ringerův roztok, Bakerův roztok, Tyrodův roztok, Lockeho roztok, glutaraldehydový roztok) 2. Vitální barviva (Janusova zeleň B, neutrální červeň, methylenová modř) a jejich použití ke zvýraznění určitých struktur 3. Suché nátěry (studium volně žijících prvoků v nálevu), vlhké nátěry (cytologické studium prvoků), stříbření prvoků podle Kleina 4. Hematologické metody - panoptické barvení metodou podle Pappenheima 5.-7. Trvalé preparáty (živočišné tkáně) - odběr tkáně, fixace, vypírání fixáže, zalévání do různých médií, tvorba řezů - mikrotom, odparafínování, barvení, zamontování preparátu 8. Příprava tkáňových řezů šetrným zalitím do parafínu se zachováním enzymatické aktivity 9. Histochemické a cytochemické metody (Feuglenova reakce, barvení methylenovou zelení, azokopulační metody - průkaz aktivity enzymů) 10. Barvení kvasinek a buněk ze stěru bukální sliznice 11. Tvorba nativního a trvalého preparátu pokožky listu, mikrotechniky dřeva - zhotovení preparátů (pouze v teoretické rovině), mikroskopování trvalých preparátů dřeva 12. Barvení bakterií podle Grama - tvorba trvalých preparátů G+ a G- bakterií, půdních bakterií 13. Zápočty - tvorba vlastního trvalého preparátu dle výběru 14. Zápočty - tvorba vlastního trvalého preparátu dle výběru

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Demonstrace dovedností studentů, Cvičení
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je studenty podrobněji seznámit s metodikami tvorby biologických preparátů (živočišných, rostlinných, bakteriálních).
Vytvořit kvalitní biologický preparát (živočišný, rostlinný, bakteriální).
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Aktivní účast na cvičeních, tvorba vlastních preparátů.
Doporučená literatura
  • JIRKOVSKÁ, M. Histologická technika. Galén, Praha, 2009.
  • JUNQUIERA, L. C., J. CARNEIRO a R. O KELLEY, et al. Základy histologie. 1. vyd. Jinočany. H & H. 502 s., 1997. ISBN 80-85787-37-7.
  • MAŇÁKOVÁ, E., SEICHERTOV, A. Metody v histologii. 1. vyd. Praha. Karolinum, 2001.
  • PAZOURKOVÁ, Z. Botanická mikrotechnika. Skriptum.. Univerzita Karlova, Praha., 1986.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr