Předmět: Terénní výuka přírodopisu

« Zpět
Název předmětu Terénní výuka přírodopisu
Kód předmětu KCH/TVP
Organizační forma výuky Terénní cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Zágoršek Kamil, doc. RNDr. Ph.D.
  • Štrojsová Martina, RNDr. Ph.D.
  • Šlamborová Irena, doc. Mgr. Ph.D.
  • Exnar Petr, doc. Ing. CSc.
  • Hartlová Adéla, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Terénní výuka vybraných oblastí se zaměřením na geologii, zoologii, botaniku a další přírodovědné zajímavosti. 1. den: Ještědský hřbet 2. den: Profil přes Lužický zlom (Rychnov u Jablonce nad Nisou, Hodkovice nad Mohelkou, Jeřmanice) - naleziště wolframitu a kasiteritu 3. den: Okruh Jizerskými horami (rašeliniště, CHKO), Desná - Hejnice - Frýdlant v Čechách 4. den: Lužické hory - Česko-Saské Švýcarsko (pískovce, vulkanity) 5. den: okruh Turnov - Rovensko pod Troskami (lom Doubravice)

Studijní aktivity a metody výuky
Pozorování, Cvičení, Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 64 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) - 16 hodin za semestr
  • Projekt individuální - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Praktické seznámení s geologií, zoologií a botanikou v terénu.
Studenti dovedou vést praktickou výuku přírodopisu v terénu.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace skupinové práce

Zpracování zprávy z terénního cvičení (detaily za geologii, zoologii a botaniku upřesní vyučující přímo v terénu).
Doporučená literatura
  • Kol. Klíče k určování. Mapy. Aktuální exkurzní průvodce daných oblastí..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr