Předmět: Výživa dětí a dospělých

« Zpět
Název předmětu Výživa dětí a dospělých
Kód předmětu KCH/VDD
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šlamborová Irena, doc. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Základní pojmy, historie - vývoj a složení stravy 2.-3. Anatomie a fyziologie trávicí soustavy - odlišnosti vývojové 4. Anatomie a fyziologie jater a slinivky břišní - vývojové odlišnosti 5. Anatomie a fyziologie vylučovací soustavy - hospodaření organismu s tekutinami 6. Fyziologie, resorpce živin (žaludeční zpracování, střevní resorpce, enterocyty), enzymopatie u kojenců, malabsorpční syndromy dětí a dospělých 7. Proteiny ve výživě, sacharidy ve výživě, lipidy ve výživě - porovnání děti různého věku a dospělí 8. Minerální látky, vitamíny 9. Doporučené dávky živin, patofyziologie výživy (problematika nadvýživy a podvýživy). 10. Speciální typy výživy (léčebné diety), gerontologická výživa 11. Alternativní způsoby stravování (vegetariánství, veganství, makrobiotická strava, ...) 12. Látky s negativním vlivem na výživu (karcinogeny, mutageny, alergeny, bakterie, "E" a další) 13. Obhajoba seminární práce - sestavení jídelníčku, výživové doplňky, legislativní aspekty doplňků stravy, doping, výživa ve sportu a podobně 14. Udělení zápočtů

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Přednáška, Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 40 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 60 hodin za semestr
Výstupy z učení
Získat základní přehled v oboru.
Vysvětlit a odvodit základní poznatky oboru včetně řešení jednodušších problémů.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Zpracování a obhajoba seminární práce na zadané téma, aktivní účast na přednáškách.
Doporučená literatura
  • DAVÍDEK, J., JANÍČEK, G. Chemie potravin. Praha, SNTL, 1983.
  • KUDLOVÁ E., BENCKO, V. Hygiena výživy a nutriční epidemiologie. Praha, Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1735-0.
  • NAŇKA, O., ELIŠKOVÁ, M. Přehled anatomie. Praha, Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-206-0.
  • POKORNÝ, J. Základy výživy a výživová politika. Praha, VŠCHT, 1996.
  • VELÍŠEK, J. Chemie potravin. Tábor, Ossis, 1999.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr