Předmět: Vybrané kapitoly z parazitologie

« Zpět
Název předmětu Vybrané kapitoly z parazitologie
Kód předmětu KCH/VKP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šlamborová Irena, doc. Mgr. Ph.D.
  • Hartlová Adéla, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Základní pojmy a terminologie, interakce parazit - hostitel, vliv parazita na svého hostitele, vybraná parazitální onemocnění a jejich léčba 1) Charakteristika parazitů, formy parazitismu, šíření parazitismu, systém a taxonomie parazitů 2) Protozoa (vývojové cykly, přenos, symptomy, léčba) 3) Výtrusovci (vývojové cykly, přenos, symptomy, léčba) 4) Motolice, tasemnice (vývojové cykly, přenos a rizika pro člověka, symptomy, léčba) 5) Klíšťata, vši, blechy, krvežíznivé ploštice, komáři - způsob přenosu onemocnění, symptomy, léčba, očkování, antiparazitika 6) Parazitismus rostlin 7) Evoluce a ekologie parazitů Laboratorní cvičení navazují na témata přednášek.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Přednáška, Cvičení
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Získat základní přehled v oboru.
Vysvětlit a odvodit základní poznatky oboru včetně řešení jednodušších problémů.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná práce, Test

Aktivní účast na cvičeních, zpracování protokolů, 2 průběžné testy - výsledek bude započten do výsledné známky.
Doporučená literatura
  • Volf, P., Horák, P. a kol. Paraziti a jejich biologie. Praha. Triton, 2007. ISBN 978-80-7387-008-9.
  • VOTÝPKA, J., KOLÁŘOVÁ, I., HORÁK, P. a kol. O parazitech a lidech. Praha, Triton, 2018. ISBN 978-80-7553-350-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr