Předmět: Základy pěstitelství a chovatelství

« Zpět
Název předmětu Základy pěstitelství a chovatelství
Kód předmětu KCH/ZPC
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šlamborová Irena, doc. Mgr. Ph.D.
  • Hartlová Adéla, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět je členěn na dvě části. První část bude realizována v ZOO Liberec, kde bude pozornost věnována chovu vybraných exotických zvířat (opice, sloni, ptáci, šelmy, ...). Druhá část bude realizována v v odborných učebnách a zemědělských plochách Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu. Škola poskytne prostor v oblasti živočišné a rostlinné výroby. V rámci rostlinné výroby bude pozornost věnována pěstování zeleniny, olejnin, okopanin, luštěnin, pěstování vinné révy a chmele otáčivého. V rámci živočišné výroby bude výuka věnována chovu hospodářských zvířat (ovce, kozy, krávy, drůbež).

Studijní aktivity a metody výuky
Pozorování
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Získat základní přehled v oboru.
Vysvětlit a odvodit základní poznatky oboru včetně řešení jednodušších problémů.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce

Zpracování záznamů z praktických cvičení dle pokynů vyučujícího.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr