Předmět: Jazyk I - Němčina 7

« Zpět
Název předmětu Jazyk I - Němčina 7
Kód předmětu KCJ/N1G-H
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Neumannová Helena, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Kompetence: práce s tiskem, prezentace

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
- rozvíjet a upevňovat lexikální a frazelogické jednotky obecného jazyka - rozvíjet základní jazykové kompetence, především pak poslech a čtení s porozuměním - rozvíjet formy ústního projevu - diskuse, prezentace - systematicky upevňovat odbornou slovní zásobu z oblasti hospodářského jazyka
Student získá jazykové dovednosti úrovně prahová C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady
Student získal požadované jazykové dovednosti předchozího semestru podle úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

- účást na seminářích - absolvování testů v průběhu studia - vypracování prezentací - vypracování seminární práce - absolvování písemné a ústní zkoušky
Doporučená literatura
  • HERING, A., MATUSSEK, M. Menschen im Beruf - Schreibtraining B1/B2. Hueber. 2017. ISBN 978-3-19-141587-7.
  • HERING, A., MATUSSEK, M. Menschen im Beruf - Telefontraining B1/B2, Kursbuch mit Audio-CD. Hueber. 2016. ISBN 978-3-19-151587-4.
  • KOL. ATORU. DaF kompakt A1-B1, Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene. Klett. 2011. ISBN 978-3-12-676181-9.
  • MÜLLER, A., SCHLÜTER, S. Im Beruf NEU B1/B2. Hueber. 2017. ISBN 978-3-19-201190-0.
  • VARIOUS. Auf den Punkt gebracht (B1+), Deutscher Wortschatz zur Textarbeit. Klett. Stuttgart, 2013. ISBN 978-3-12-519567-7.
  • VOLGNANDT, G., VOLGNANDT, D. Exportwege neu 1,2,3 Kursbuch. Schubert. 2012. ISBN 978-3-941323-00-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2015) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Regionální studia (2013) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní