Předmět: Filosofie - prezenční

« Zpět
Název předmětu Filosofie - prezenční
Kód předmětu KFL/FIL*S
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Brabec Martin, Mgr. Ing. Ph.D.
 • Exner Milan, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Student bude uveden do základní terminologie, oborů a problematiky evoluční teorie ve filosofické perspektivě. 1. Vymezení základních termínů. Evoluční idea jako důsledek obratu od mýtu k logu 2. Mýtus jako prediskursivní útvar. Vědní obory a oblasti zájmu evoluční filosofie 3. Evoluční kosmologie 4. Monistická biogeneze 5. Evoluce jako hermeneutický problém 6. Mozek a jeho evoluční dědictví 7. Qualia, zrcadlové neurony a hodnotové systémy mozku 8. Evoluční teorie vědomí. Kritika duálního modelu 9. Vědomí a prostor 10. Časové vědomí 11. Bytí a nebytí 12. Kognitivní zátěž z 19. století a filosofické dědictví minulosti 13. Rezerva

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student bude uveden do základní terminologie, oborů a problematiky evoluční teorie ve filosofické perspektivě.
Studenti budou obeznámeni s látkou v souladu s cílem a obsahem předmětu.
Předpoklady
Předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná zkouška

písemný test
Doporučená literatura
 • Barrett Louise, Dunbar Robin, Lycett John. Evoluční psychologie člověka, Praha : Portál,.
 • Barrow, J. D. Teorie ničeho.
 • BRIAN GREENE. ELEGANTNÍ VESMÍR.
 • Dawkins Richard. Největší show pod sluncem : Důkazy evoluce, Praha : Argo, 2011, ISBN.
 • Dunbar Robin. Příběh rodu Homo : Nové dějiny evoluce člověka, Praha : Academia, 2009,.
 • Edelman Gerald M.. Širší než obloha : Fenomenální dar vědomí, Praha/Litomyšl : Paseka,.
 • Exner Milan. Úvod k evoluční filosofii (skripta).
 • Grygar, J. Vesmír jaký je. Panorama Praha, 1997.
 • HANS-JOACHIM STÖRIG. MALÉ DĚJINY FILOSOFIE.
 • Larson Edward J.. Evoluce : Pozoruhodný příběh dějin vědecké teorie, Praha : Slovart, 2009,.
 • Milan Exner. Předplatónské modely vesmíru.
 • Ruse Michael. Charles Darwin : Filosofické aspekty Darwinových myšlenek, Praha :.
 • STEPHEN W. HAWKING. STRUČNÁ HISTORIE ČASU..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní