Předmět: Elektronická komerce

« Zpět
Název předmětu Elektronická komerce
Kód předmětu KIN/EKO
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D.
  • Žižka Tomáš, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Vliv elektronického obchodu na organizaci 2. Strategie elektronického obchodu 3. Modely elektronického obchodu 4. Hodnocení přínosů elektronického obchodu, metriky, nástroje Google analytics 5. Podpora elektronického obchodu - SCM, CRM 6. Reklama, marketing na Internetu, principy SEO a SEM 7. E-dokumenty v podniku 8. Problematika bezpečnosti, 9. Legislativa, druhy plateb na Internetu 10. Elektronizace státní správy 11. Uplatnění mobilních technologií v elektronickém podnikání 12. Internet věcí 13. Řízení projektu elektronického obchodu 14. E-learning B. Cvičení: 1. Zadání semestrálního projektu - návrh řešení internetového obchodu 2. Návrh úvodní HTML stránky 3. Návrh databáze (SQL) 4. Návrh interaktivních web stránek (pomocí PHP) 5. Návrh nákupního košíku 6. Prezentace projektu 7. Prezentace projektu

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je poskytnout posluchačům základní přehled o problematice elektronického podnikání. Studenti se seznámí se základními modely elektronického podnikání, potřebnými strategiemi, problematikou bezpečnosti, s využitím internetu v oblasti marketingu a s metrikami, které umožní přizpůsobovat jednotlivé strategie zákazníkům (SEO, SEM, nástroje Google analytics) . Dále se seznámí se současnými trendy v této oblasti jako např. využití mobilních aplikací pro elektronické podnikání a dále se sociálními sítěmi. Součástí přednášek je i využití elektronické komunikace s občany v oblasti státní správy.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem elektronického podnikání.
Předpoklady
Předpokládá se základní znalosti informačních a komunikačních technologií, managementu a marketingu.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta

Účast na výuce dle požadavku vyučujícího. Vypracování semestrální práce.
Doporučená literatura
  • Antlová. Úvod do elektronického podnikání. Liberec, 2006.
  • BORONCZYK, T., NARAMORE, E., GERNER, J. PHP 6, MySQL, Apache ? Vytváříme webové aplikace. Brno, 2009. ISBN 978-80-251-2767-4.
  • Brad Stone. Globální samoobsluha. 2014. ISBN 978-80-7252-527-0.
  • Clifton, B. Google Analytics. Brno, 2009.
  • Kubíček, M. Velký průvodce SEO. Praha, 2008.
  • PEACOCK, M. Programujeme vlastní e-shop v PHP 5. Brno, 2011. ISBN 978-80-251-3181-7.
  • Stuchlík, P. Reklama na internetu. Praha, 2002.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2015) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní