Předmět: Geografické informační systémy

« Zpět
Název předmětu Geografické informační systémy
Kód předmětu KIN/GIS-D
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 10
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Komárková Jitka, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Geografické informační systémy. Prostorové jevy a objekty a jejich modelování (reprezentace). Prostorové analýzy - vymezení, definice, historie, cíle, klasifikace používaných metod. Vybrané metody prostorových analýz (síťová analýza, mapová algebra, vzdálenostní analýzy, dotazy na databázi, prostorové kombinace objektů - topologická překrytí, prostorové statistické metody). Vizualizační metody

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 280 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit posluchače s teoretickými poznatky a metodami budování a využívání geografických informačních systémů, teoretickými základy vybraných metod prostorových analýz a s možnostmi jejich využití.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Vypracování projektu a jeho úspěšná prezentace.
Doporučená literatura
  • CLARKE, K. C., PARKS, B.O., CRANE, M. P. Geographic Information Systems and Environmental Modeling.. Upper Sadle River, 2002.
  • HORÁK, J. Prostorová analýza dat.
  • KONECNY, G. Geoinformation: remote sensing, photogrammetry and geographic information systems.. London, 2003. ISBN 0-415-23795-5.
  • LONGLEY, P. A. Geographic information systems and science.. Chichester, 2001.
  • ROBINSON, A. H. Elements of Cartography. 1995.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr