Předmět: Projektové řízení zavádění a inovací informačních systémů

« Zpět
Název předmětu Projektové řízení zavádění a inovací informačních systémů
Kód předmětu KIN/PRZ-D
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 10
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Vývoj projektového řízení, modely a metody teorie grafů Modely a metody řízení projektů (metody CPM, PERT, CM/COST, GERT) Model zralosti v projektovém řízení Teorie omezení Uplatnění agilních přístupů v projektovém řízení Metoda TRIZ, Lautes Denken, FMEA

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 280 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit doktorandy s nejnovějšími trendy, praktickými zkušenostmi a teoretickými poznatky z oblasti uplatnění projektového řízení, jednotlivých metodik navrhování, plánování a řízení projektů v oblasti inovací informačních systémů. Studenti tak mohou uplatnit jednotlivé poznatky i v rámci vědeckého výzkumu doktorského studia. Absolvování předmětu umožní studentům věnovat se v rámci doktorského studia vědeckému výzkumu v oblastech inovací informačních systémů (se zaměřením na zvolený obor studia) a získat schopnost samostatné i týmové vědecké práce s cílem dosažení zpracování a publikování původních vědeckých výsledků.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Zpracování a úspěšné obhájení projektu

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Vypracování projektu a jeho úspěšná prezentace.
Doporučená literatura
  • BASL, J. Teorie omezení. Praha, 2003. ISBN 80-247-0613-.
  • DOUCEK, P. Řízení projektů informačních systémů. Praha, 2006. ISBN 80-86946-17-7.
  • KERZNER, H. Project management: A systems approach to planning, scheduling and controlling.. 2009. ISBN 978-0-470-27.
  • SCHWABER, K. Agile project management with Scrum. 2009. ISBN 0-7356-1993-X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr