Předmět: Cenotvorba v cestovním ruchu

« Zpět
Název předmětu Cenotvorba v cestovním ruchu
Kód předmětu KMG/CCR
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vávrová Jitka, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Semináře: 1. Východiska tvorby zájezdu 2. Úvod do kalkulací zájezdu 3. Kalkulace zájezdu - nepřímé náklady 4. Kalkulace zájezdu - náklady na dopravu 5. Kalkulace zájezdu - náklady na průvodce 6. Kalkulace zájezdu - ostatní nepřímé náklady 7. Kalkulace zájezdu - přímé náklady 8. Komplexní kalkulace - tuzemský zájezd 9. Komplexní kalkulace - zahraniční zájezd 10. Východiska tvorby produktu ubytovacího zařízení 11. Kalkulace ceny pokoje 12. Východiska tvorby produktu pohostinského zařízení 13. Kalkulace ceny jídel a nápojů 14. Kalkulace ceny menu

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou managementu služeb poskytovaných v cestovním ruchu.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Elementární znalost problematiky podniků cestovního ruchu.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet: Aktivní účast na cvičeních. Zkouška: Písemná zkouška.
Doporučená literatura
  • RYGLOVÁ, K., BURIAN, M. a VAJČNEROVÁ, I. Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-4039-3.
  • SCHOLZ, P. Ubytovací zařízení. Historie a současnost, provoz, management.. Praha, 2021. ISBN 978-80-85970-96-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr