Předmět: Pracovní stáž v zahraničí

« Zpět
Název předmětu Pracovní stáž v zahraničí
Kód předmětu KMG/PSZ
Organizační forma výuky Praxe
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 10
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Demel Jaroslav, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Studenti absolvují pracovní stáž v korporacích v zahraničí, cílem je rozšíření jazykových znalostí a získání praktických dovedností a interkulturních kompetencí zapojením stážistů do mezinárodních týmů. Po absolvování stáže odevzdávají závěrečnou zprávu, kterou posoudí garant předmětu.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace
  • Příprava na zápočet - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti absolvují pracovní stáž v korporacích v zahraničí, cílem je rozšíření jazykových znalostí a získání praktických dovedností a interkulturních kompetencí zapojením stážistů do mezinárodních týmů. Po absolvování stáže odevzdávají závěrečnou zprávu, kterou posoudí garant předmětu.
Studenti získávají praktické zkušensoti a dovednosti přímo z pracovního procesu
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Esej

Zpráva z pracovní stáže
Doporučená literatura
  • Opatření pro absolvování pracovní stáže v rámci programu LLP/ERASMUS.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr