Předmět: Strategický marketing

« Zpět
Název předmětu Strategický marketing
Kód předmětu KMG/SM
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Dědková Jaroslava, doc. PhDr. Ing. Ph.D.
 • Myslivcová Světlana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Základní pojmy, vývoj strategického marketingu, strategický řídící proces. 2. Marketingové cíle, marketingové plánování. 3. Strategická analýza, interpretace shromážděných dat. 4. Marketingové plánování. 5. Systematizace strategií. 6. Konkurenční strategie. 7. Marketingové strategie - výrobku, služby, nabídky. 8. Cenové strategie. 9. Distribuční strategie. 10. Komunikační strategie. 11. Strategie a specifika různých typů trhů. 12. Vyhodnocení strategií. 13. Implementace strategie. 14. Strategická kontrola. V rámci cvičení se řeší případové studie a studenti připravují a rozebírají marketingové plány podniků. 1. Charakteristika průmyslových trhů. 2. Principy plánování. 3. Marketingové plánování - případová studie. 4. Růstové strategie - případová studie. 5. Objem a velikost trhu. 6. Konkurenční strategie - případové studie. 7. Porterův model pěti konkurenčních sil. 8. Distribuční analýzy - příklady. 9. Problematika výběru a hodnocení dodavatelů. 10. Obhajoby semestrálních prací.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Příprava na zkoušku - 35 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 15 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je naučit studenty řešit problematiku sestavení marketingových plánů. Jednotlivé plánovací kroky jsou probírány od vstupní analýzy, přes typy strategií až po implementaci a kontrolu.
Orientace v oblasti stanovení marketingových strategií.
Předpoklady
Marketing

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet: Zpracování případových studií, prezentace semestrálních prací. Zkouška: písemná zkouška
Doporučená literatura
 • Dědková, J. Strategický marketing pro kombinované studium. Liberec, 2017. ISBN 978-80-7494-354-9.
 • Fotr J. a kol. Tvorba strategie a strategické plánování. Praha, 2020. ISBN 978-80-271-2499-2.
 • Jakubíková,D. Strategický marketing. Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4670-8.
 • Kotler, P., G.Armstrong. Principles of marketing. 2016. ISBN 978-1-292-09248-5.
 • Kotler, P., H. Kartajaya a I S. Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital. 2017. ISBN 978-11-1934-114-7.
 • McDonald M a H.Wilson. Marketingový plán. Brno, 2012. ISBN 978-80-265-0014-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr