Předmět: Strategický marketing

« Zpět
Název předmětu Strategický marketing
Kód předmětu KMG/STM
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Švandová Zuzana, Ing. Ph.D.
 • Dědková Jaroslava, doc. PhDr. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Každá firma hledá strategie, marketingové plány i celou náplň své marketingové činnosti. Jednotlivé plánovací kroky jsou probírány od vstupní analýzy až po implementaci a kontrolu, 1.Základní pojmy, vývoj strategického marketingu, strategický řídící proces 2.Marketingové cíle, marketingové plánování 3.Interpretace shromážděných dat 4.Přehled strategií 5.Investiční strategie 6.Konkurenční strategie 7.Marketingové strategie - výrobku 8.Cenové strategie 9.Distribuční strategie 10.Komunikační strategie 11.Strategie a specifika různých typů trhů 12.Vyhodnocení strategií 13.Implementace strategie 14.Strategická kontrola V rámci cvičení se řeší případové studie

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Každá firma hledá strategie, marketingové plány i celou náplň své marketingové činnosti. Jednotlivé plánovací kroky jsou probírány od vstupní analýzy až po implementaci a kontrolu
Orientace v oblasti stanovení marketingových strategií.
Předpoklady
marketing

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

aktivní řešení případových studií, obhajoba semestrálních prací zkouška:písemná
Doporučená literatura
 • Assael H,:. Marketing- Principles & Strategy, The Dryden Press 1993.
 • Horáková,H.:. Strategický marketing. Grada Publishing Praha, 2000. ISBN 80-7169-996-9.
 • Sedláčková,H.:. Strategická analýza. C.H.BECK, 2000. ISBN 80-7179-422-8.
 • Strnad,P.,Dědková,J.:. Strategický marketing. TU Liberec, 2007. ISBN 978-80-7372-197-8.
 • Toyne, B,Walters, P,G.P.:. Global Marketing Management, A Strategic Perspective,Allyn and Bacon. Needham, 1989. ISBN 0-205-11829-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní marketing (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní