Course: State examination from "Load-Bearing Structures"

« Back
Course title State examination from "Load-Bearing Structures"
Course code KNK/SZ
Organizational form of instruction no contact
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 0
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Macho Martin, Ing. Ph.D.
 • Patrman Martin, Ing.
 • Bureš Vladislav, Ing. Ph.D.
Course content
Acquiring knowledge of the curriculum taught in the courses entitled Statics, Structural Analysis, Metal and Timber Structures, Concrete Structures and Engineering Geology, and the ability to apply the acquired knowledge in the analysis, check and design of structures made of various materials. The knowledge of the relevant curriculum and the ability to apply the acquired knowledge will be verified by the students' answers to the questions posed by the members of the examination commission about the specific problems concerning various types of building structures and their parts.

Learning activities and teaching methods
Monological explanation (lecture, presentation,briefing), Dialogue metods(conversation,discussion,brainstorming)
 • Preparation for exam - 0 hours per semester
Learning outcomes
Examination from all subjects related to the analysis of load-bearing structures.
The bahaviour, analysis and design of structural systems made of various materials
Prerequisites
Unspecified

Assessment methods and criteria
Oral exam, Written exam

Curriculum, the mastering of which is required to pass the state final examination in load-bearing structures, is defined by the syllabuses of the subjects mentioned above in the "Demands on the student".
Recommended literature
 • Beton v architektuře - příloha časopisu Beton TKS. ČBS, 2005.
 • ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí - obecná pravidla pro pozemní stavby.
 • ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí - pravidla pro pozemní stavby.
 • ČSN EN 206 -1 Beton.
 • ČSN P ENV 13670 -1 Provádění betonových konstrukcí.
 • Aitcin, P.C. Vysokohodnotný beton. ČBS, 2005.
 • časopis. Beton TKS. ČBS.
 • Čížek, F., Čížek, P. Železobetonové výškové budovy - konstrukce a architektury. SNTL Praha, 1978.
 • Faltus, F. Prvky ocelových konstrukcí, Ocelové konstrukce pozemních staveb, Mosty trámové a obloukové, Mosty visuté a zavěšené. SNTL Praha, 1963.
 • Jílek, A., Grenčík, L., Novák, V. Betonové konstrukce pozemních staveb, díl I. a IIA. SNTL/ALFA.
 • Jílek, A. Statika železobetonových konstrukcí, díl I. a II.. SNTL Praha.
 • Kalendowicz, T. Stavební mechanika pro architekty. SNTL Praha, 1984.
 • Kohout, J., Tobek, A. Tesařství. Grada Publishing Praha, 1966.
 • Kolektiv autorů ČVUT. Zásady navrhování podle Eurokódu 3. ČVUT Praha, 1994.
 • Kuklík, P., Studnička, J. Dřevěné a kovové konstrukce. Informatorium Praha, 2006.
 • Lorenz, K. Zděné konstrukce. skripta ČVUT Praha, 1996.
 • Marek, P. Kovové konstrukce pozemních staveb. SNTL Praha, 1985.
 • Muk, J. Stavební mechanika a statika.
 • Muk, J. Základy statiky. Vydavatelství ČVUT, 1994.
 • Navrátil, J. Předpjaté betonové konstrukce. CERM s.r.o. Brno, 2004.
 • Nedbal, F., Mazurová, M., Trtík, K. Speciální betony. Svaz výrobců betonu ČR, 2001.
 • Procházka, J. a kol. Navrhování betonových konstrukcí podle ČSN EN 1992-1-1, sbírka příkladů ke školení ČBS. ČBS, 2007.
 • Procházka, J. a kol. Navrhování betonových konstrukcí 1 - prvky z prostého a železového betonu. skripta ČBS, 2007.
 • Pume, D., Košatka, P. Zděné konstrukce - navrhování podle Eurokódu 6 I. a II. díl. skripta ČVUT Praha, 1998.
 • Pytlík, P. Technologie betonu. VUT Brno, 2000.
 • Salvadori, M., Levy, M. Structural design in archtecture. Prentise-Hall. Eaglewood Cliffs, N.Y., 1981.
 • Skrbek, A. Dřevěné konstrukce krovů velkých rozpětí. B. Pyšvejc Praha, 1948.
 • Štefko, J., Reinprecht, L. Dřevěné stavby. JAGA Bratislava, 2004.
 • Wanke, J. Spal, L. Ocelové trubkové konstrukce - Technické průvodce č.3 ( Pevnost a pružnost), 4 ( Statika),.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Arts and Architecture Study plan (Version): Architecture (ANG) Category: Architecture - Recommended year of study:-, Recommended semester: -