Předmět: Materiály pro výrobu netkaných textilií

« Zpět
Název předmětu Materiály pro výrobu netkaných textilií
Kód předmětu KNT/MVN
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Chaloupek Jiří, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Polymery pro netkané textilie - základní pojmy Závislost mechanických vlastností polymerů na teplotě Krystalinita polymerů a kinetika krystalizace Metody termické analýzy polymerů Viskozita roztoků a tavenin polymerů a její závislost na molekulové hmotnosti, teplotě a mechanickém namáhání Mechanismy degradace polymerů a jejich stabilizace Síťování polymerů Nejdůležitější polymery pro netkané textilie a jejich vlastnosti 2. Vlákna pro netkané textilie Základní vlastnosti střížových vláken (délka, jemnost, tvarování, sráživost, vlákenné preparace) Nejdůležitější typy vláken pro netkané textilie a jejich vlastnosti Speciální vlákna pro netkané textilie (kovová, anorganická, skleněná ?) Ovlivnění vlastností výrobků volbou vláken Sekundární vlákenné suroviny 3. Pojiva pro netkané textilie Hlavní typy polymerů a kopolymerů používaných jako pojiva a jejich vlastnosti (adheze, mechanické charakteristiky, chemická a tepelná odolnost ...) Formy pojiv Disperze polymerů (emulzní polymerizace, povrchově aktivní látky, metody koagulace disperzí, typické koncentrace, energetická náročnost použití disperzí, výhody) Pěny, záhustky Bikomponentní vlákna, typy, požadavky na vlastnosti 4. Aditiva do polymerů, vláken, pojiv a výrobků Hydrofilní, hydrofobní, antimikrobiální a nehořlavé úpravy

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Cvičení, E-learning
Výstupy z učení
Předmět má studentovi představit jednotlivé skupiny materiálů pro výrobu netkaných textilií včetně jejich podstatných vlastností a jejich dopadu na zpracovatelnost a užitné vlastnosti výsledných výrobků.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní