Předmět: Human Resource Management in Business Environment

« Zpět
Název předmětu Human Resource Management in Business Environment
Kód předmětu KPE/HRM
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Michalová Tereza, Ing.
 • Maršíková Kateřina, doc. Ing. Ph.D.
 • Mazurchenko Anastasiia, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Současný přístup k řízení lidských zdrojů, strategické ŘLZ, trendy z pohledu globalizace a digitalizace. 2. Legislativní předpoklady pro řízení lidských zdrojů, trh práce z pohledu řízení lidských zdrojů. Modul I - Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích 3. - 5. Plánování lidských zdrojů v MSP, získávání a výběr, kompetenční model v MSP. 6. - 7. Přijímání a adaptace pracovníků v MSP. 8. - 9. Stabilizace pracovníků z pohledu MSP (řízení talentů, vzdělávání a rozvoj, hodnocení, odměňování, motivace a angažovanost). Uvolňování a propouštění pracovníků, riziko fluktuace, outplacement. Modul II - Specifika řízení lidských zdrojů ve velkých podnicích 10. - 12. Personální procesy velkých podniků (získávání a výběr, stabilizace zaměstnanců, hodnocení pracovního výkonu, využívání sociální sítí v ŘLZ). Modul III - Specifika řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí 13. - 14. Budování značky zaměstnavatele, personální marketing a firemní kultura. Semináře (témata): Cílem seminářů je u studentů rozvinout schopnosti kariérního managementu (pohled na ŘZL ze strany uchazeče). Semináře jsou věnovány praktickému procvičení přednášených témat s důrazem na uchopení problematiky z pohledu uchazeče, zdůrazněny jsou specifika jednotlivých modulů. Dále jsou prezentovány a obhajovány zadané projekty. 1. -2. Digitalizace and legislativní rámec vztahů zaměstnanec a zaměstnavatel 2. Získávání pracovníků z pohledu jednotlivce a firmy - vytvoření a aplikace vybraných metod získávání pracovníků ve vztahu ke konkrétní pracovní pozici (sebepoznání jako základ kariérního plánování - analýza kompetencí) 3. Profesní směřování a výběr vhodného pracovního prostředí, specifika dle modulů 4. Analýza trhu pracovních příležitostí , CV a motivační dopis 5. Prezentace na pohovoru 6. - 7. Prezentace projektových témat

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Seminář, E-learning, Prezentace práce studentů
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) - 20 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 40 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je připravit studenty na vybrané oblasti řízení lidských zdrojů (ŘLZ) ve třech modulech s důrazem na specifika ŘLZ v prostředí malých a středních podniků (MSP), velkých podniků a specifika mezinárodního podnikatelského prostředí. Témata jsou vysvětlována z pohledu práce specialisty na řízení lidských zdrojů (personalisty), manažera a uchazeče o práci/zaměstnance. Předmět rozšiřuje poznatky z teorie organizace lidských zdrojů a jejich využití v personálním managementu, dále seznamuje studenty s technikami, postupy, nástroji a trendy používanými v ŘLZ v moderních organizacích z pohledu jednotlivých modulů.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Zápočet: Aktivní účast na cvičeních, prezentace projektových témat z modulů. Zkouška: Získání minimálně 60 % bodů v souhrnu z aktivit na semináři a zkouškového testu.
Doporučená literatura
 • ARMSTRONG, M., and S. TAYLOR. Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practices. 13th ed. London: KoganPage, 2014. ISBN 987-0-7494-6964-1.
 • FOOT, M., C. HOOK, and A. JENKINS. Introducing Human Resource Management. 7th ed. Harlow: Pearson, 2016. ISBN 978-1-138-80518-7.
 • WAPSHOTT, R., and O. MALLETT. Managing Human Resources in Small and Medium-Sized Enterprises. Abingdon and New York: Routledge, 2016. ISBN 978-1-1388-0519-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr