Předmět: Státní závěrečná zkouška

« Zpět
Název předmětu Státní závěrečná zkouška
Kód předmětu KPE/MSSZZ
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Žižka Miroslav, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Ověření znalostí získaných studiem daného oboru.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Příprava na zkoušku - 160 hodin za semestr
Výstupy z učení
Státní závěrečná zkouška ukončuje bakalářské studium. Skládá se z odborné ústní zkoušky, která probíhá před komisí. Komise prověří a zhodnotí znalosti studenta z předem stanovených odborných předmětů a jejich tématických okruhů.
Studenti získají základní ekonomické znalosti v daných předmětech dle studijního plánu.
Předpoklady
Základní ekonomické zanlosti.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Základní ekonomické znalosti získané studiem oboru.
Doporučená literatura
  • Literatura uvedena u jednotlivých předmětů.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Cestovní ruch (2016CR) Kategorie: Ekonomie 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Finanční a pojišťovací služby (2016FPS) Kategorie: Ekonomie 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní