Předmět: Navrhování logistických systémů v prostředí MS Excel

« Zpět
Název předmětu Navrhování logistických systémů v prostředí MS Excel
Kód předmětu KPE/NLS1
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Dyntar Jakub, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata seminářů 1. Bilancování v logistických systémech. 2. Bilance distribučního skladu. 3. Analýza objednávek v distribučním skladu, typická objednávka. 4. Analýza chování distribučních kanálů. 5. XYZ analýza portfolia, doba obratu, stanovení efektivity nákupu. 6. ABC analýza portfolia dle obratu a četnosti výskytu položek v objednávkách. 7. Návrh layoutu skladu. 8. Spreadsheet simulace systému řízeného skladování, stanovení potřeby zdrojů, analýza citlivosti

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou navrhování logistických systémů. Studenti budou seznámeni s metodami a technikami používanými při tomto procesu. Jednotlivé kroky budou demonstrovány na praktických příkladech v prostředí MS Excel.
Studující získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Nespecifikovány.

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Aktivní účast na seminářích.
Doporučená literatura
  • DYNTAR, J. Návrh a optimalizace dodavatelských systémů s využitím dynamické simulace.. Praha: FinEco, 2018. ISBN 978-80-86590-15-8.
  • GROS, I. a DYNTAR, J. Matematické modely pro manažerské rozhodování.. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. ISBN 978-8070809105.
  • GROS I., et al. Velká kniha logistiky.. Praha: VŠCHT, 2016. ISBN 978-80-7080-952-5.
  • PECINOVSKÝ, J., PECINOVSKÝ, R. Office 2016: průvodce uživatele.. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5691-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr