Předmět: Státní závěrečná zkouška

« Zpět
Název předmětu Státní závěrečná zkouška
Kód předmětu KPE/SZIM
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Maršíková Kateřina, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Státní závěrečná zkouška ukončuje navazující magisterské studium. Skládá se z obhajoby diplomové práce a z odborné ústní zkoušky, oboje probíhá před komisí. Komise prověří a zhodnotí znalosti studenta z předem stanovených odborných předmětů a jejich tématických okruhů a zároveň zhodnotí průběh obhajoby a kvalitu předkládané práce.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Příprava na zkoušku - 160 hodin za semestr
Výstupy z učení
Státní závěrečná zkouška ukončuje magisterské nebo navazující magisterské studium. Skládá se z obhajoby diplomové práce a z odborné ústní zkoušky, oboje probíhá před komisí. Komise prověří a zhodnotí znalosti studenta z předem stanovených odborných předmětů a jejich tématických okruhů a zároveň zhodnotí průběh obhajoby a kvalitu předkládané práce.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Doporučená literatura
  • Vedení HF TUL. Okruhy k SZZ: http://www.hf.tul.cz/index.php?pgID=231.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr