Předmět: Úvod do managementu

« Zpět
Název předmětu Úvod do managementu
Kód předmětu KPE/UMG
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Zbránková Magdalena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Definice manažerské práce. 2. Základní pojmy, historický vývoj managementu. 3. Profil manažera - styl manažerské práce, sebeřízení a řízení času, vztah k podřízeným, mobbing, bossing. 4. Plánování, strategické plánování, SWOT analýza, poslání, vize. 5. Komunikace, průběh procesu komunikace, komunikační bariéry, asertivita. 6. Manažerské rozhodování, postupy, metody, nástroje. 7. Motivace - základní motivační teorie, stimulace, využití přístupů v řízení firmy. 8. Řízení, vedení lidí, koučování, týmová práce. 9. Organizování, organizační formy. Nové trendy v organizačních strukturách. 10. Řízení lidských zdrojů. Základní aktivity, role manažerů při jednotlivých činnostech řízení lidských zdrojů. 11. Řízení kvality, základní prvky kontroly. 12. Informační systémy v managementu a jejich využití pro práci manažera. 13. Řízení změn 14. Přístupy využívané v současném managementu (např. projektový management, diversity management atd.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce
  • Účast na výuce - 21 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je seznámit studenty s manažerskými aktivitami a jejich praktickým odrazem v organizacích, naučit studenty analyzovat procesy v organizacích probíhající a probrat vše relevantní pro jejich práci v pracovních týmech, seznámit studenty s technikami a procedurami používanými manažery v moderních organizacích.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Znalosti poslouží jednak k dalšímu studiu na TUL a jednak v praxi po absolvování studia.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná zkouška

Písemná zkouška formou testu bodově ohodnoceného (maximum 70 bodů). K absolvování zkoušky je třeba dosáhnout 60 % bodů.
Doporučená literatura
  • GRUBER, D. Time management: prokrastinace, konflikty, porady, vyjednávání, emaily, mobily, angličtina.. Praha: Management Press, 2017. ISBN 9788072614806.
  • JAROŠOVÁ, E., D. PAUKNEROVÁ a H. LORENCOVÁ. Nové trendy v leadershipu: koncepce, výzkumy, aplikace.. Praha: Management Press, 2016. ISBN 9788072614790.
  • MARQUES, J. and S. DHIMAN. Leadership Today. Cham: Springer International Publishing, 2017. ISBN 978-3-319-31034-3.
  • PILAŘOVÁ, I. Leadership & management development: role, úlohy a kompetence managerů a lídrů.. Praha: Grada, 2016. ISBN 9788024757216.
  • VEBER, J. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, 2014. ISBN 978-80-7261-274-1.
  • ZBRÁNKOVÁ, M. a K. MARŠÍKOVÁ. Úvod do managementu I. 3. akt. vyd.. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017. ISBN 978-80-7494-367-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojírenská technologie a materiály (12) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Konstrukce strojů a zařízení (12) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Manufacturing Systems and Processes (ANG-ASR) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Konstrukce strojů a zařízení (12) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Inovační inženýrství (13) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Konstrukce strojů a zařízení (12) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojírenská technologie a materiály (12) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Výrobní systémy a procesy (16) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Konstrukce strojů a zařízení (12) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Manufacturing Systems and Processes (ANG_16) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojírenská technologie a materiály (12) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní