Předmět: Vybrané problémy řízení inovací

« Zpět
Název předmětu Vybrané problémy řízení inovací
Kód předmětu KPE/VPI-D
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Rydvalová Petra, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Inovační příležitosti a strategie 2. Metoda TRIZ 3. Vytváření znalostních sítí v organizaci (uplatnění projektového řízení) 4. Testování a detekce problémů 5. Řízení inovačních procesů 6. Komunikace ve znalostních sítích 7. Využití ICT nástrojů pro komunikaci, sdílení zkušeností 8. Zásady vedení elektronické dokumentace 9. Úspěšné projekty - případové studie

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Přednáška, Seminář, E-learning, Prezentace práce studentů
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 27 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 84 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 5 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit doktorandy s různými podporami technické tvůrčí práce (např. brainstorming, projektové řízení, znalostní řízení) v inovačním procesu včetně uplatnění systémového přístupu ve fázi analýzy řešeného problému tak, aby byly zformulovány vhodné inovační strategie (CO řešit, PROČ řešit, JAK řešit). Na případových studiích budou demonstrovány úspěšné projekty renomovaných organizací.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Doktorandi vypracují a obhájí semestrální práci.
Doporučená literatura
 • BREM, A. and E. VIARDOT. Revolution of Innovation Management. Milan: Palgrave Macmillane, 2017. ISBN 978-1-137-57474-9.
 • CONWAY, S. and STEWARD, F. Managing and Shaping Innovation. Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-199-26226-7.
 • CONWAY, S. and STEWARD, F. Social Interaction and Organisational Change: Aston Perspectives on Innovation Networks.. London: Imperial Press, 2001. ISBN 978-0-203-75410-8.
 • CHESBROUGH, H. W. Open Innovation. Boston: HBS, 2006. ISBN 978-1-422-10427-9.
 • KERZNER, H. Project management: A systems approach to planning, scheduling and controlling.. Hoboken: J. Wiley and Sons, 2009. ISBN 978-0-470-27870-3.
 • TIDD, J., J. BESSANT a K. PAVITT. Řízení inovací: zavádění technologických, tržních a organizačních změn. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1466-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr