Předmět: Bakalářský seminář

« Zpět
Název předmětu Bakalářský seminář
Kód předmětu KST/BP1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Pešík Lubomír, prof. Ing. CSc.
 • Ševčík Ladislav, prof. Ing. CSc.
 • Lufinka Aleš, Ing. Ph.D.
 • Petrů Michal, doc. Ing. Ph.D.
 • Lepšík Petr, doc. Ing. Ph.D.
 • Mašín Ivan, doc. Dr. Ing.
 • Fliegel Vítězslav, doc. Ing. CSc.
 • Srb Pavel, Ing. Ph.D.
 • Mazač Martin, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Student dostane zadání z katedry obsahující návrh pohonné jednotky, převodů, spojek a výstupního mechanismu. Cílem je provést základní výpočty a navrhnout uspořádání pohonné části stroje. Navrhnout vhodné převody, spojky.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Semestrální práce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student dostane zadání z katedry obsahující návrh pohonné jednotky, převodů, spojek a výstupního mechanismu. Cílem je provést základní výpočty a navrhnout uspořádání pohonné části stroje. Navrhnout vhodné převody, spojky.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
obhajoba rozpracovanosti práce

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce

Podmínkou pro zadání BP je úspěšné absolvování všech předmětů teoretického základu (vč. předmětů oborového studia podle vzorového studijního plánu ) a většiny hlavních předmětů zaměření podle vzorového studijního plánu
Doporučená literatura
 • Individuelně podle tématu zadání BP.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní