Předmět: Bakalářská práce

« Zpět
Název předmětu Bakalářská práce
Kód předmětu KST/BP2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pešík Lubomír, prof. Ing. CSc.
  • Mašín Ivan, doc. Dr. Ing.
  • Ševčík Ladislav, prof. Ing. CSc.
  • Lepšík Petr, doc. Ing. Ph.D.
  • Petrů Michal, doc. Ing. Ph.D.
  • Lufinka Aleš, Ing. Ph.D.
  • Srb Pavel, Ing. Ph.D.
  • Mazač Martin, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem je konstrukce zařízení v třírozměrném počítačovém prostoru, včetně sestav a vybraných detailních výkresů dílů. Pevnostní výpočty použitých součástí.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Příprava na zápočet - 84 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem je konstrukce zařízení v třírozměrném počítačovém prostoru, včetně sestav a vybraných detailních výkresů dílů. Pevnostní výpočty použitých součástí.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
souhrnné posouzení aktivit posluchače při zpracování práce

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce

Podmínkou pro zadání bakalářské práce je úspěšné absolvování všech předmětů teoretického základu (vč. předmětů oborového studia podle vzorového studijního plánu ) a většiny hlavních předmětů zaměření podle vzorového studijního plánu
Doporučená literatura
  • Individuálně podle tématu zadání BP. Seznam doporučené literatury uvede vedoucí BP v zadání BP..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní