Předmět: Bakalářská práce

« Zpět
Název předmětu Bakalářská práce
Kód předmětu KST/BP3
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 10
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Ševčík Ladislav, prof. Ing. CSc.
 • Pešík Lubomír, prof. Ing. CSc.
 • Lufinka Aleš, Ing. Ph.D.
 • Mašín Ivan, doc. Dr. Ing.
 • Petrů Michal, doc. Ing. Ph.D.
 • Lepšík Petr, doc. Ing. Ph.D.
 • Srb Pavel, Ing. Ph.D.
 • Mazač Martin, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem je zpracovat bakalářskou práci v elektronické a tištěné podobě diplomovou práci a tu se všemi náležitostmi odevzdat.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Prezentace a obhajoba písemné práce
 • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu - 130 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem je zpracovat bakalářskou práci v elektronické a tištěné podobě diplomovou práci a tu se všemi náležitostmi odevzdat.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
odevzdání bakalářské práce

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Podmínkou pro zadání BP je úspěšné absolvování všech předmětů teoretického základu (vč. předmětů oborového studia podle vzorového studijního plánu ) a většiny hlavních předmětů zaměření podle vzorového studijního plánu
Doporučená literatura
 • Individuálně podle tématu zadání BP. Seznam doporučené literatury uvede vedoucí BP v zadání BP..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní