Předmět: Odborná praxe

« Zpět
Název předmětu Odborná praxe
Kód předmětu KST/OP-B
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Ševčík Ladislav, prof. Ing. CSc.
Obsah předmětu
Vykonání praxe předepsaného rozsahu v podnicích se zaměřením dle učebního plánu

Studijní aktivity a metody výuky
Pracovní činnosti (dílny)
  • Příprava prezentace (referátu) - 30 hodin za semestr
  • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Získání praktických zkušeností a dovedností ve studijním oboru ve vybraném strojírenském podniku.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
vykonání praxe předepsaného rozsahu v podnicích se zaměřením dle učebního plánu

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta

Zápočet se uděluje na základě předložení zprávy o absolvované praxi. Pro uznání předmětu OP-B (odborná praxe - bakalářský program) je nutné prokázat absolvování odborné praxe ve strojírenském podniku minimálně v délce 14 dní (v celku) daného akademického roku, ve kterém máte předmět zapsán. Přesný tiskopis na uznání praxe neexistuje. Zpravidla se jedná o firemní dopis s následujícím textem: Student JMÉNO PŘÍJMENÍ v našem podniku se podílel v našem podniku na "ČINNOSTI" od 5.x do 20.x 201X. podpis dohlížející osoby z firmy firemní razítko
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní