Předmět: Odborná rozprava

« Zpět
Název předmětu Odborná rozprava
Kód předmětu KST/OR
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 3
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Ševčík Ladislav, prof. Ing. CSc.
  • Mašín Ivan, doc. Dr. Ing.
Obsah předmětu
Součást státní závěrečné zkoušky

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Příprava na zkoušku - 160 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět státní zkoušky
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
prokázání odborných znalostí při státní závěrečné zkoušce

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní zkouška

Splnění všech studijních povinnosti, odevzdání bakalářské/diplomové práce
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Inovační inženýrství (13) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní