Předmět: Funkční a intervalový trénink

« Zpět
Název předmětu Funkční a intervalový trénink
Kód předmětu KTV/FIT
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Doležalová Lenka, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvodní hodina - seznámení s požadavky, teoretický základ - charakteristika funkčního a intervalového tréninku, cíle, metodické a didaktické zásady 2. Správné dýchání, správné držení těla, dynamické zahřátí organismu, strečink 3. Technika základních cviků - mrtvý tah, dřep, klik, výpady 4. Trénink středu těla - zapojení hlubokého stabilizačního systému 5. Trénink horní části těla 6. Trénink dolní části těla 7. Kruhový trénink 8. Intervalový trénink s využitím pomůcek (bosu, TRX, posilovací tyče, činky, stupínky, kettlebelly, posilovací válce) 9. Funkční trénink s využitím pomůcek (kettlebelly, medicinbal) 10. Deepwork, bodyart 11. Tabata 12. Možnosti využití v pedagogické praxi, sportovním tréninku, osobní přípravě 13.- 14. Praktické výstupy

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Cvičení
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
  • Kontaktní výuka - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy funkčního tréninku a jednotlivými typy intervalového tréninku a jejich využitím v tělovýchovné i sportovní praxi.
Student získá odborné kompetence pro realizaci jednotky funkčního a intervalového tréninku.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Písemná práce

1. Účast na cvičeních 2. Seminární práce - zásobník cviků 3. Praktický výstup
Doporučená literatura
  • BOYLE, M. Nový funkční trénink pro sporty. Zelený Kocúr. Šamorín, 2021. ISBN 978-80-89761-80-7.
  • DOLEŽAL, M. a JEBAVÝ, R. Přirozený funkční trénink. Grada. Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4438-4.
  • SCHLEGEL, P. Funkční trénink v tělesné výchově. Gaudeamus. Hradec Králové, 2020. ISBN 978-80-7435-803-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr