Předmět: Jóga pro děti

« Zpět
Název předmětu Jóga pro děti
Kód předmětu KTV/JOGD
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Čaplová Petra, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Úvodní hodina. Význam indické vzdělanosti pro světovou kulturu. Využití jógových cvičení v TV na základní škole, resp. v TV dětí ml. školního věku. 2. Nácvik plného jogového dechu. Cvičení na zlepšení pohyblivosti páteře. 3. Cviky na celkové posílení dýchání. Sebepoznání a sebevýchova. 4. Pozdravy slunci 5. Spinální cviky. Relaxace. 6. Aásany (jogové polohy). 7.-8. Pránájáma. 9. Úvod k duševním cvičením. Nácvik pozorování dotykových vjemů. 10.-13. Cvičební sestavy 14. Zápočet.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy jogy a ukázat na možnosti využití jogových cvičení v tělesné výchově dětí předškolního a mladšího školního věku.
Student bude schopen zařadit prvky jógy do hodin tělesné výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Podminky k udělení zápočtu: - docházka na cvičení - seminární práce - výstup
Doporučená literatura
  • POLÁŠEK, M. Joga. Bratislava : Šport, 1985. POLÁŠEK, M. Joga. Bratislava : Šport, 1985..
  • KREJČÍ, M. Setkání s jógou. České Budějovice : EM Grafika, 2003.. ISBN 80-239-2052-9.
  • POLÁŠEK, M. Joga (osem stupňov výcviku). Bratislava, Šport, 1990.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr