Předmět: Kurs bruslení

« Zpět
Název předmětu Kurs bruslení
Kód předmětu KTV/KBR
Organizační forma výuky Kurz
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Rubín Lukáš, Mgr. Ph.D.
 • Charousek Jan, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Organizace a cíle výuky bruslení, význam, historický vývoj. Organizační pokyny, zásady bezpečnosti. 2. Pravidla, rozhodování v ledním hokeji. Organizace krasobruslařských a rychlobruslařských soutěží žactva. 3. Zápočtový písemný test. Cvičení (: 1. Cvičení rovnováhy, jízda vpřed, zastavení, překládání vpřed. Jízda vzad, překládání vzad, rychlobruslení. 2. Obraty a oblouky na bruslích, přeskakování překážek, základní krasobruslařské prvky. Pohybové hry na ledě. 3. HČJ útočné - uvolňování bez a s kotoučem, přihrávky, střelba, dorážení, tečování. 4. HČJ obranné - obsazování hráče bez a s kotoučem, odebírání kotouče, hra tělem, obsazování hráče v prostoru, obsazování prostoru, vhazování. Útočné kombinace a obranné kombinace. 5. Modifikované krasobruslení a rychlobruslařské prvky ( start, výjezd zatáček atp.). 6. Rychlobruslařský test a krasobruslařské prvky a jejich uplatnění v základním bruslení. 7. Útočné a obranné systémy. 8. Praktický test ze základů bruslení a krasobruslení. Herní test.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti si zdokonalí základní pohybové dovednosti z oblastí ledního bruslení a získají poznatky z didaktiky školního bruslení. Dále se seznámí s pravidly ledního hokeje a základy krasobruslení. Nutná je přihláška přes web KTV a zaplacení zálohy.
Student získá odborné kompetence pro řízení, vyučování bruslení, ledního hokeje a krasobruslení.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test

Podmínky k udělení zápočtu: - písemný test z teorie a didaktiky bruslení, základů krasobruslení a z pravidel ledního hokeje - praktický test z bruslení (student projíždí dvakrát osmičku kolem buly, kdy při jízdě po kružnici musí konstantně překládat, po objetí první osmičky se ve vyznačeném prostoru mezi buly zastaví, následně v obráceném směru jede druhou osmičku v jízdě pozadu, kdy opět musí kontinuálně překládat a poté opět následuje zastavení - jiným typem než předtím, ve vyznačeném prostoru, poté si student vezme hokejku a jeden jednu osmičku libovolným směrem s hokejkou a vede při tom puk opět po kružnici a následně zastaví ve vyznačeném prostoru, puk musí být celou dobu pod kontrolou.
Doporučená literatura
 • Pravidla ledního hokeje. (1999).Praha : ČSLH..
 • DOBRÝ, L. (1988). Didaktika sportovních her. Praha : SPN, 1988.. &, &.
 • HAVRÁNKOVÁ, D. Veřejné bruslařské školy. Praha: ČÚV ČSTV..
 • HAVRÁNKOVÁ, D. (1985).Metodika, technika a organizace základního bruslení. Metodický dopis..
 • KOSTKA, V., BUKAČ, L., ŠAFAŘÍK, V. (1986).Lední hokej. Teorie a didaktika. Praha : SPN. Lední hokej. Teorie a didaktika. Praha : SPN 1986..
 • PAVLIŠ, Z., PERIČ, T. (1996). Abeceda hokejového bruslení. Praha: ČSLH, ISBN 80-900188-8-2..
 • PERIČ, T. Lední hokej - Trénink budoucích hvězd. Praha : Grada, 2002.. ISBN 80-247-0472-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr