Předmět: Kondiční cvičení v přírodě

« Zpět
Název předmětu Kondiční cvičení v přírodě
Kód předmětu KTV/KCP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do předmětu, vstupní kondiční test. 2. Chůze v terénu (rovinatý terén), využití terénu pro rozvoj akcelerace. 3. Chůze v terénu (zvlněný terén), využití terénu pro rozvoj rychlosti. Rozvoj orientace v přírodě. 4. Chůze v terénu (kopcovitý terén), využití terénu pro rozvoj síly a vytrvalosti. 5. Nácvik chůze s holemi, správná technika, využití holí pro rozcvičení a protahování. Koordinační cvičení v přírodě. 6. Chůze s holemi, správná technika chůze, využití holí pro rozvoj flexibility a síly. 7. Chůze s holemi, správná technika chůze dle sklonu svahu. Rozvoj silových schopností s využitím workoutového hřiště. 8. Běh v terénu (rovinatý terén), technika běhu. Zaměření na techniku běhu a práci s dechem. 9. Běh v terénu (zvlněný terén). Zaměření na orientační hry v přírodě. 10. Běh v terénu (kopcovitý terén). Zaměření na rozvoj silových schopností. 11. Nordic running. Hry a cvičení v přírodě. 12. Nordic running. Imitační cvičení bez i s holemi. 13. Výstup a sestup na vrchol s převýšením 300 m. 14. Plnění zápočtových požadavků.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti se seznámí se základním pohybem v přírodě a zároveň rozvinou pohybové schopnosti pomocí přirozeného pohybu (chůze či běh) či pomocí protahovacích a posilovacích cvičení ve venkovním prostředí. Studenti se rovněž naučí základním pravidlům chůze s holemi při pohybu v terénu (nordic walking/running).
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Zápočtové požadavky: Aktivní účast na cvičení, splnění stanovených limitů v chůzi, v chůzi s holemi (nordic walking), v běhu a ve výstupu a sestupu v kopcovitém terénu.
Doporučená literatura
  • JEBAVÝ, R., KOVÁŘOVÁ, L., HORČIC, J. Kondiční příprava. Praha: Mladá Fronta, 2019. ISBN 978-80-204-5322-8.
  • KIRCHER, J., LOUKA, O., HNÍZDIL, J. Kondiční hry a cvičení v přírodě. Praha: Grada, 2005. ISBN 978-247-6154-1.
  • KŮTEK, M. Nordic Running - Běh s holemi jako zdravější a efektivnější způsob běhání. Praha: Smart Press, 2016. ISBN 978-80-87049-88-4.
  • ŠLECHTA, P., KUPROVÁ, K. Nordic walking. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017. ISBN 978-80-7497-347-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr