Předmět: Kurz horské turistiky

« Zpět
Název předmětu Kurz horské turistiky
Kód předmětu KTV/KHT
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Rubín Lukáš, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Kurz je zaměřen na získání znalostí a praktických dovedností potřebných pro pobyt a přesun v horském terénu. V průběhu kurzu se na celodenních túrách student seznámí s problematikou výběru trasy a organizace pohybu skupiny v horách, s problematikou vhodné výstroje a výzbroje pro horskou a vysokohorskou turistiku, s objektivním a subjektivním nebezpečím v horském prostředí, se zásadami bezpečnosti. Součástí obsahu kurzu je i kulturně poznávací činnost.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Demonstrace dovedností studentů
Výstupy z učení
Kurs je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných pro realizaci a organizaci turistických pobytů v horském prostředí. Studenti jsou seznámeni s nebezpečím v horách.
Student získá odpovídající informace a kompetence v oblastech: - Bezpečný pohyb v horském prostředí. - Plánování tras s ohledem na skupinu. - Vyhodnocení subjektivního a objektivního nebezpečí. - Orientace v terénu. - Čtení map. - Volba a využití správného materiálního vybavení.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností

Aktivní účast na kurzu, absolvování obsahu kurzu v plném rozsahu.
Doporučená literatura
  • BOŠTÍKOVÁ, S. Vysokohorská turistika. Praha : Grada, 2004.. &, &. ISBN CIHLÁŘ, J. Cyklis.
  • NEUMAN, J. Turistika a sporty v přírodě. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-391-9. &, &.
  • Winter, S. Vysokohorská turistika. České Budějovice, 2003. ISBN 80-7232-201-x.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr