Předmět: Kondiční příprava dětí

« Zpět
Název předmětu Kondiční příprava dětí
Kód předmětu KTV/KPDP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Jeřábek Petr, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Teoretická interpretace sportovního tréninku, systémové pojetí sportovního tréninku 2. Sportovní výkon a jeho struktura 3. Zatížení, zotavení a regenerace, efekt tréninku 4. Kondiční příprava, technická příprava, taktická příprava, psychologická příprava 5. Řízení sportovního tréninku, dlouhodobá koncepce sportovního tréninku, tréninkové cykly 6. Základy výběru talentů, sportovní příprava dětí 7. Zápočty Cvičení: Učivo probírané v přednáškách bude uvedeno na příkladech z praxe.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou kondiční přípravy dětí a mládeže.
Student bude schopen vést kondiční přípravu dětí.
Předpoklady
znalost základů antropomotoriky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test

- aktivní účast na cvičeních, seminární práce - písemný test
Doporučená literatura
  • DOVALIL, J. aj. Sportovní trénink - lexikon základních pojmů. Praha : Karolinum, 1992..
  • DOVALIL, J. aj. Výkon a trénink ve sportu. Praha : Olympia, 2002..
  • DOVALIL, J. Věkové zvláštnosti dětí a mládeže a sportovní trénink. Praha : Karolinum, 1992..
  • CHOUTKA, M. a DOVALIL, J. Sportovní trénink. 2. vyd. Praha : Olympia, 1991..
  • JEŘÁBEK, P. Atletická příprava - děti a dorostu.. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-0.
  • PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. 2. Vyd. Praha : Grada, 2008.. ISBN 978-80-247-2643-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr