Předmět: Kondiční příprava 1

« Zpět
Název předmětu Kondiční příprava 1
Kód předmětu KTV/KPR1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Antoš Radim, Mgr.
Obsah předmětu
Úvod do problematiky. Zdravý životní styl, pohybová aktivnost, pohybový režim. Charakteristika kondičních programů. Propagačně motivační programy. Kondiční programy. Cooperův program. Tvorba kondičních programů. Optimalizace tělesné hmotnosti. Testování výkonnosti sportovce - motorické testy.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je prohloubení znalostí o vlivu kondičního cvičení na výkonnost a zdraví. Studenti se dozvědí, jak rozvíjet koordinační schopnosti, svalovou sílu, a vytrvalost, jaké jsou zásady při tvorbě kondičních programů a jakým způsobem cvičení přispívá ke zdravému životnímu stylu a optimalizaci tělesné hmotnosti.

Předpoklady
Pohybové dovednosti na úrovni odpovídající věku studentů.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

- 75 % účast na cvičeních - předvedení stanovených pohybových dovedností
Doporučená literatura
  • CHOUTKA, M. a DOVALIL, J. Sportovní trénink. 2. vyd. Praha : Olympia, 1991..
  • KRIŠTOFIČ, J. Kondiční trénink. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2197-2..
  • TICHÝ, M. Funkční diagnostika pohybového aparátu. Praha: RE-FIT, 1994. 60 s..
  • TLAPÁK, P. Tvarování těla pro muže a ženy. Praha, Arsci, 2002. ISBN 80-86078-16-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr